Polityka prywatności Trzejkompozytorzy

Niniejsza polityka prywatności dla użytkowników i czytelników Trzejkompozytorzy (dalej „Polityka Prywatności”) dotyczy wszystkich informacji publikowanych na stronie internetowej pod adresem https://trzejkompozytorzy.pl/ (dalej „Strona”), które użytkownicy i administracja portalu mogą otrzymać o Tobie podczas korzystania z zasobu (w tym danych osobowych, adresów e-mail pozostawionych w komentarzach do artykułów, przesłanych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza opinii).

Korzystanie z jakichkolwiek informacji opublikowanych na stronie Trzejkompozytorzy oznacza bezwarunkową akceptację przez użytkownika niniejszej polityki oraz warunków przetwarzania jego danych osobowych określonych w niniejszym dokumencie; w przypadku braku zgody na te warunki, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z opublikowanych informacji i strony w ogóle.

Kopiując treści (tekst, obrazy, filmy itp.) do jakiejkolwiek innej strony internetowej, sieci społecznościowej, osobistego bloga lub innego zewnętrznego zasobu w Internecie, użytkownik musi wskazać link do źródła: https://trzejkompozytorzy.pl/.

Ogólna polityka prywatności

Na potrzeby niniejszej Polityki dane osobowe Użytkownika definiowane są jako:

  • Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik podaje o sobie podczas korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe Użytkownika.
  • Dane, które są automatycznie przekazywane Administracji Serwisów podczas ich użytkowania za pomocą oprogramowania zainstalowanego na Państwa urządzeniu, w tym adres IP, dane cookies, informacje o Państwa przeglądarce (lub innym oprogramowaniu, którego używacie Państwo do korzystania z usług), charakterystyka techniczna sprzętu i oprogramowania, z którego Państwo korzystacie, data i godzina dostępu do serwisu, adresy żądanych stron i inne podobne informacje.
  • Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://trzejkompozytorzy.pl/ oraz jej mirrorów z przedrostkiem „www”. Zasób internetowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których użytkownik może przejść poprzez linki dostępne w trzejkompozytorzy.pl.

Przetwarzanie informacji o użytkownikach na stronie internetowej Trzejkompozytorzy

Witryna zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do odpowiadania na zapytania czytelników i przekazywania komentarzy do publikacji magazynu Trzejkompozytorzy.

Warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników i ich przekazywania osobom trzecim

Twoje dane osobowe są utrzymywane w tajemnicy, z wyjątkiem sytuacji, gdy dobrowolnie podajesz informacje o sobie do wiadomości publicznej. Korzystając z poszczególnych usług, użytkownik akceptuje fakt, że pewna część jego danych osobowych stanie się publiczna.

Operator jest upoważniony do przekazywania danych osobowych użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:

  1. Użytkownik wyraził zgodę na to działanie.
  2. Przekazanie jest niezbędne, aby Użytkownik mógł skorzystać z określonej usługi lub wykonać określone porozumienie lub umowę z Użytkownikiem.
  3. Przekazanie jest wymagane przez włoskie, międzynarodowe lub inne obowiązujące prawo zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane bez ograniczeń czasowych za pomocą wszelkich zgodnych z prawem środków, w tym systemów informatycznych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania środków zautomatyzowanych.

Wszelkie prawa zastrzeżone Trzejkompozytorzy.pl